Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. . Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärporta

3248

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

D… Mediepedagogerna Elisabet Jonsved och mediepedagogen Elin Jönsson visar hur en kan vinkla och ljuga med bilder. De två husen på bilden är samma hus. Men genom kameravinkel, vad som syns i bild, vilka färgtoner bilderna har, vilka texter Elisabeth lagt till och vilka typsnitt texterna har signalerar bilderna olika saker. Skolverket har publicerat texter om ”Nyanländas lärande” för olika skolämnen via sina webbaserade lär- och läsmoduler. I juli publicerades två nya texter som är riktade mot slöjdämnet, dels en text om Flerspråkighet och de samlade språkliga resurserna. Del 1.

Skolverket larportal

  1. Framsida sidoläge
  2. Flygplatsen vaxjo

Mandatory. Lärportalen: Muntlig språkutveckling. Skolverket, 2019. https://larportalen.skolverket.se/. Mandatory. elever leder det till alltför stora elevgrupper och arbetsmiljön blir lidande. Enligt Skolverket går det 41,3 barn per avdelning i Mora kommun.

2015 (Swedish) In: Modul : Matematikundervisning med ikt, åk 1-3 Article in journal (Other academic) Abstract [sv] Digitala medier är idag en naturlig del av barn och ungdomars vardag. I denna del ges exempel på hur matematikundervisning kan ta utgångspunkt i barns och ungdomars medieanvändning.

Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor. SKolverket Lärportalen - YouTube Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. larportalen.skolverket.se. Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Matematiklyftet - didaktisk fortbildning för alla matematiklärare - Anders Palm Projektledare Tel: 08 – 527 331 12 E-post: anders.palm@skolverket.se

Skolverket larportal

Resultatet av besöket har blivit en film som alla Sveriges lärare kan lära av. Begreppslig förmåga är grunden för lärandet. Anna Andersson och Sofia Pettersson instruerar klassen. larportalen.skolverket.se Skolverket styr stödjer följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna Filmkunnighet och styrdokument. Annika Wik har publicerat texten Filmkunnighet – för digital kompetens och källmedvetenhet på Skolverkets Lärportal.

Skolverket larportal

https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och I kritiskt textarbete kan elever ges tillfälle att upptäcka att texter representerar olika sätt att se på världen. Det blir därför viktigt att fundera över vilka texter vi väljer att använda i undervisningen, vad elever kan göra med texter och vad texterna kan göra med dem och deras liv. Från och med höstterminen 2018 gäller en ny läroplan för den svenska grundskolan1. Den förtydligar skolans uppdrag när det gäller digitalisering, och då inte bara när det gäller teknik som verktyg i undervisningen, utan i väldigt stor utsträckning också hur digitaliseringen påverkar samhället och hur den kan användas för att lösa problem eller realisera nya idéer. I kritiskt textarbete är tanken att elever ska ges tillfälle att upptäcka och förstå att texter representerar olika sätt att se på världen.
Mina studieresultat

Stockholm: Wolters Kluwers.

Elisabeth Petttersson, 2014-02-26 kl15:00. I denna del kommer ni att få läsa om, reflektera över och diskutera hur användandet av digitala verktyg kan stödja dynamiska representationer i matematikundervisningen. Dessa verktyg kan hjälpa elever att jämföra och kombinera tolkningar som stöds av olika representationer.
Ventilation kurs distans

Skolverket larportal arbetsförmedlingen inloggning arbetsgivare
porno kuvat
olsson careers
bensin pris
lönegrupp 2)
e okul

2 (18) Kursbeskrivning Fritidspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser UB209Z HT17 Allmänt om kursen I denna kursbeskrivning får du information om kursens innehåll, uppläggning och

Ulla Alexandersson  I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare. Lärportal.


Skattemyndigheten giftermål
när repet brister

I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare.

https://larportalen.skolverket.se (2018-04-26). av M Lindahl · 2019 — kontroverserna kring vacciner och antibiotika. Link, https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/512-Medicin-halsa-och-ohalsa/del_08/ .

Skolverkets moduler innehåller konkreta tips om hur man kan använda digitala verktyg och tjänster i sin undervisning i skolan. Du hittar olika moduler för olika årskurser och ämnen på deras hemsida.

Efter att  I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se  Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). larportalen.skolverket.se. Om Lärportalen.

Unikum - Net är en lärportal för förskola, skola, gymnasium och komvux som används i cirka 80 kommuner i Sverige. Webbtjänsten används för att arbeta efter Skolverkets allmänna råd kring exempelvis pedagogisk dokumentation [1], individuella utvecklingsplaner [2], skriftliga omdömen [3], pedagogiska planeringar och stödinsatser [4]. Literature Valid from: 2020 week 2 Alatalo Tarja Läsundervisningens grunder 1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. : ISBN: 9789140692092 Mandatory rektor nu ansvara för att: “personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen” (Lgr 11 reviderad 2017, Rektors ansvar s. 19).