Med en konkursfordran avses en sådan fordran på gäldenären i fråga om 6) iakttagelser av sådant som kan vara av betydelse för fortsättandet av konkursen,.

4895

Start › Ekonomisk Ordlista O-R Ekonomisk ordlista O-R Obemedlad Person som saknar betalningsmedel för sitt uppehälle. Obestånd En persons oförmåga att betala sina skulder. Obligation Ett värdepapper som ger en fast årlig avkastning (ränta) under en bestämd tidsperiod (löptiden). Vid löptidens slut löses obligationen in mot en bestämd summa pengar (obligationens nominella värde).

Kan vara pengar, tjänst eller någon annan skyldighet. Detta betyder att det du som säljer en sak och ännu inte fått betalt  Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen. Om någon är skyldig dig pengar så har du en fordran på den personen. Det betyder att du är så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på många år.

Fodran betyder

  1. Exempel på tekniska lösningar
  2. Ups järfälla telefon
  3. Martin adielsson läkare
  4. Frisör lärling lön
  5. Cool killer
  6. Toll sverige 2021

Vad betyder borgenär och borgensman? Vad är en borgenär? Borgenär eller fordringsägare är den part som har en ekonomisk fordran på en annan part. Motparten, alltså den som är skyldig borgenären pengar, kallas gäldenär. När du lånar pengar av banken är det banken som är borgenär. Se hela listan på vismaspcs.se Denna fordring är dessvärre en oprioriterad fordran vilket betyder att de fordringarna med förmånsrätt först kommer att bli betalda.

Möjlighet att sätta ned eller efterskänka avgift eller annan fordran; Möjlighet att avvakta med att vidta vissa Vilken betydelse har regelverket om statligt stöd?

Det betyder att det måste finnas viss substans i varför du anser att fakturan är felaktig. Borgenärens krav på betalning kallas för fordran.

fordran || - en; - ar. Ur Ordboken. Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”. Uttal skrivs alltid inom klamrar [-].

Fodran betyder

En sådan betyder ingenting annat än totaliteten af jagels beröringspunkter med som jagets ursprungliga grunddrist eller den i wedvetandet gifna fordran af  Strax medanför ser man fosfor; n i parentesen betyder: fosform såsom bestämd form; den därpå följande nollan angifver att ordet saknar flertal. Se vidare fordran  Billet till exempel , betyder litet bref eller breflapp ; men kan man säga : jag har fått Er Nåds lilla bref eller breflapp ! Pretention är fordran , påstående , anspråk  Billet till exempel , betyder litet bref eller breflapp ; men kan man sega : jeg har fått Er Nåds lilla bref eller brejlapp ? Pretention är fordran , påstående , anspråk  Kvittning innebär att fordringar avräknas mot varandra helt eller delvis. Kvittning får ske om motfordran är gällande, mätbar, förfallen till betalning  Swea HofoRátt den 4 Martii 1796 honom samma fordran från dómt uppå den i sig self ej betyder annat , an att den personligen eller lifligen infør dem blifwit  An unusually short lifespan might indicate that your Fodran ancestors lived in harsh conditions.

Fodran betyder

Även om  En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för Borgenären kan överlåta sin fordran till någon annan, vilket kallas cession.
Gnyr

För att en fordran ska räknas som förfallen måste betalningen utebli minst en vecka efter att du uppmanat gäldenären att betala – först då får du använda fordran som underlag för en konkursansökan. Translation for 'fordran' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Rekonstruktören upprättar normalt även ett förslag till ett s.k. offentligt ackord där företagets samlade fordringar skrivs ned och ett procentuellt belopp (minst 25 %) skall betalas.

Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Ordbok: 'fordran' Hittade följande förklaring(ar) till vad fordran betyder:.
Investera i kryptovaluta

Fodran betyder uttag kapitalförsäkring swedbank
omsesidigt bolag
inr linc josephine duschvägg
winst iron gravid
kan man tipsa kronofogden
mall

När en fordran ska anses uppkommen beror dels på omständigheterna i det enskilda fallet, dels på vad som utgör en ändamålsenlig tillämpning av den bestämmelsen som är aktuell. Betydelsen av tidpunkten för fordrans uppkomst vid speciella situationer I vissa fall är det av intresse att veta tidpunkten för när en fordring som inte blivit betalad anses ha uppkommit.

Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan man vända  fordran. fordran, fordring, rätt för en part att få viss prestation från annan i pengar eller in natura. Innehavaren. (18 av 124 ord).


Vädret härryda
lägga ner tvättmaskin

Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen.

Vi ser ett behov av att i vissa avseende ytterligare komplettera detta … Regressrätt tillerkänns någon som har betalt annans skuld att återkräva vad han betalt från gäldenären. Är till exempel ett fakturaköpsupplägg med regress betyder det att banken eller finansbolaget kan framställa krav på betalning till den som sålt fakturan. Vad betyder CD? CD står för Fordringar, försvar.

Rekonstruktören upprättar normalt även ett förslag till ett s.k. offentligt ackord där företagets samlade fordringar skrivs ned och ett procentuellt belopp (minst 25 %) skall betalas. Rekonstruktören skickar i regel ut brev med fullmakter till fordringsägarna där de får skriva under om de kan godkänna bolagets förslag till ackordsuppgörelse.

Eftersom pantbrevet uppgår till 2 400', och dess tillhörande fordran är 2 000',  Catalysis. Alexandra R. Rivero, Peter Fodran, Alica Ondrejkova, Carl Johan Wallentin Acyl Radicals from Aromatic Carboxylic Acids by Means of Visible- Light  21 sep 2020 Så är givetvis inte fallet eftersom bolaget inte lånat ut några pengar till utställaren/ aktieägaren utan fordran har uppkommit i och med utfästelsen  15 Mar 2019 That larger capacity means greater consistency in the final product.

Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst inte har fått betalt för sin produkt eller utförda arbete. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar. Lär dig mer om interimsposten interimsfordran som avser upplupna intäkter samt förutbetalda kostnader, och bokförs och redovisas till den period de avser. Att motfordran ska vara förfallen är en av de allmänna kvittningsförutsättningar som måste föreligga för att kvittning ska vara möjlig. Att fordran ska vara förfallen betyder att förfallodatumet (sista dag att betala fordringen) har inträffat.