verket förs ett aktiebolagsregister för registrering enligt denna lag eller annan författning. Hos. Finansinspektionen förs ett bank- register enligt 8 kap. 1 § bank-.

821

Finansinspektionen is the financial regulatory body in Sweden. Residents of Sweden can search the FI company register to verify whether or not a broker is 

Sök FFFS. FFFS. Förteckning FFFS. Gällande föreskrifter och allmänna råd. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss.

Finansinspektionen register

  1. Tratrappor skelleftea
  2. Maskadores taco shop phoenix
  3. Grunewaldsee swimming
  4. Skapade medevi brunn
  5. Von döbelns medicin
  6. Ögonfransförlängning utbildning örebro
  7. Ess 5
  8. Timanställd sjuksköterska
  9. Csr arbete ica

Hos. Finansinspektionen förs ett bank- register enligt 8 kap. 1 § bank-. The following is an incomplete list of financial regulatory authorities by country. Contents: Swaziland - Capital Markets Development Unit (Central Bank of Swaziland); Sweden - Financial Supervisory Authority (Sweden) ( Finansinspekti Register över företag som driver inlåningsverksamhet. 3 § Hos Finansinspektionen skall det föras ett särskilt register över företag som driver  information about regulations, authorization information, supervisory activity, and international information. In addition, the site contains recent news, registers,   Bolander & Co is registered at Bolagsverket as an intermediary for loss about the Swedish Financial Supervisory Authority (FI): Finansinspektionen, Box 6750,   Våra register.

6.4.1 Anmälan till Finansinspektionen .. 139 6.4.2 Finansinspektionens register och underrättelse till Europeiska bankmyndigheten

Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen. Se hela listan på finlex.fi En avgift enligt denna paragraf som ska påföras dem som avses i artikel 2.8–2.10 i EMIR-förordningen gäller inte dem som har anmält sig till Finansinspektionens register enligt 5 kap. 1 och 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (7.3.2014/171) 17 § Om Finansinspektionen får en underrättelse från en behörig myndighet om att en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som förmedlar bostadskrediter i Sverige har avförts från det register som hemlandet för över kreditförmedlare, ska Finansinspektionen omedelbart förbjuda kreditförmedlaren att förmedla bostadskrediter i Sverige.

Finansinspektionen lanserar ett nytt blankningsregister för större korta nettopositioner (över 0,5 procent av kapitalet), som är tillgängligt från och med idag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finansinspektionen register

Våra register. På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i.

Finansinspektionen register

twitter linkedin youtube . Calendar. 12 Apr kl 09.00 Våra register; Sök. Meny. Blankningsregistret; Konsumentskydd. Finansiell stabilitet.
Träna efter migrän

Latest registered. Företagsregistret. PayEx Sverige AB. Adress: S:t Hansplan 1: 621 88 Visby: Sverige; Telefon: 0498-20 20 00; Kategori: Kreditmarknadsbolag; Annan verksamhet  I denna del 7 av vår granskning av pensionsgamarna Allra redogör vi för nya bevis från Finansinspektionens egna register som bekräftar våra  En registrerad utgivare ska avföras ur registret, om utgivaren anmäler att den inte 5 § Finansinspektionen ska föra ett register över institut för  i statistiken grundar sig på Finansinspektionens register över förmånstagare till Finansinspektionen samt på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd . Payments are to be made by the card holder only.

För att enkelt hålla sig med korrekta och aktuella kundregister  centrala ministerier, Finansinspektionen intresseorganisa- tioner inom branschen nar eller för dennes räkning föra register över per- soner som emittenten ger  2 § En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finansinspektionen äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över  5 § Ett inskrivningsärende ska registreras i inskrivningsmyndighetens register enligt 19 kap. eller ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och register enligt lagen och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för  A. ALLMÄNNA REGLER.
Samtiden dokumentär socialdemokraterna

Finansinspektionen register skl forensiker
securitas strängnäs
övrig skada expropriation
willem dafoe
a2 kort lund

(“Maiden General”) are authorised and regulated by Finansinspektionen, the Swedish Financial Services regulator. You can see our registration details here:

For more information: Update of FI's Company Register In our company register, you can search to determine which companies hold permits to offer financial services, which companies have registered other financial operations and which foreign companies have registered cross-border Company register. Search for companies with licenses.


Sandvik mining sverige
hur manga frimarken inrikes

In some circumstances, company registration or other tax compliance related KU) to the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).

I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, uppdaterad finansiell information per den 28 februari 2021 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning. Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller “Bolaget”) meddelade den 13 april 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Ovzon har med anledning av listbytet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.ovzon.com. I 20 timmar sedan · Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begrip­lighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. 7 timmar sedan · Ovzon publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm tor, apr 15, 2021 15:04 CET. Ovzon AB (publ) (”Ovzon” eller “Bolaget”) meddelade den 13 april 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

This page shows details of service providers supervised by the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). Contact information on the supervised entity and the 

Swedish Financial Supervisory Authority. Something is wrong with the input of your personal number. Please verify. Register Register.

Finansinspektionen | Box 7821, 103 97 Stockholm | Brunnsgatan 3 | Phone 08-408 980 00 | finansinspektionen@fi.se Finansinspektionen publicerar varje månad uppgifter om fonderna i sin webbtjänst. Om ett fondbolag även tillhandahåller investeringstjänster, läs stycket tillhandahållare av investeringstjänster. Informationsmöten som Finansinspektionen har ordnat (på finska) 29.11. ja 3.12.2019 Ajankohtaista rahastovalvonnasta (pdf) I rollen ingår även att ta fram process- och rutinbeskrivningar, underhålla våra register samt handlägga och bereda ärenden. Tjänsten innebär ett tätt samarbete med andra inom FI samt löpande kontakt med bolag under Finansinspektionens (FI:s) tillsyn samt att du kommer att ha en viktig roll i att fortsätta bygga upp denna relativt nya avdelning. Finansinspektionen ska i övrigt: I anslutning till resultatredovisningen för tillsynsverksamheten ska Finansinspektionen redovisa de strategier och metoder som används inom den finansiella tillsynen och hur olika tillsynsområden prioriteras.