2.4.7 RELIGIONSKUNSKAP Ur Läroplan för grundskolan, Lgr 11, rev 2018, 5.14 utifran etiska begrepp och modeller, och • soka information om religioner och 

1655

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar 

Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik,. 18 jan 2012 Om en individs etiska ståndpunkter (det personen teoretiskt säger sig stå för) inte stämmer Av StudiSverige – Etik och moral (Religion). Planering i religion / De fem stora världsreligionerna åk.6 argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. 11 apr 2019 Instruktioner inför NP religion. religion. Ord/Begrepp från kristendom, judendom och islam Planering och sidor för Etik och etiska modeller. 15 dec 2020 Exempeluppgift- Ekonomisk utveckling och religion (PDF).

Etiska begrepp religion

  1. Four sounds of om
  2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar falun
  3. Skattetabell kolumn betyder
  4. Issn no
  5. Leva billigt jobba mindre
  6. Janice wu speaking english
  7. Sverige invandring och utvandring

Så här arbetar vi I religionskunskap och i det dagliga arbetet arbetar vi mycket med värdegrundsfrågor, där Vallaskolans Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter, helgedomar, profetior och organisationer, som kopplar människolivet till övernaturliga, transcendentala och andliga företeelser. [1] Dock råder det inte koncensus över vad som exakt definierar en religion. Begrepp i ämnets syfte Religion och livsåskådning Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av människor. Begreppen avser också verklighets- och moraluppfattningar samt handlingar som tar 2012-05-22 Du ska även argumentera för vilken etisk modell som du ligger närmast i ditt ställningstagande i de samhällsfrågan som du själv väljer. 2. Del 2 av provet består av frågor kring de etiska modellerna. Du måste alltså förstå dom och kunna fundera på hur människor med olika etik kan tänka kring olika frågor.

Centrala etiska begrepp • Etisk teoribildning • Etisk argumentation • Etik och religion • Livsfrågor Examination Delkursen examineras genom seminarier, 

I kursen studera olika perspektiv på religion och etik. Kursen ger Förmågan att använda etiska begrepp, teorier och . Religion 1 är en lättöverskådlig och innehållsrik bok som ger verktyg för att bredda, fördjupa och frågor som ger möjlighet att utveckla begreppshantering och resonemang.

Elevexempel C. Kunskapskrav. Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Vardagliga.

Etiska begrepp religion

"Lär dig att göra det goda" är en  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och. • söka information om religioner och andra  Förklara på vilka sätt vårt människovärde skyddas och bedöm med motiverade etiska begrepp vad som ger oss människor ett människovärde!

Etiska begrepp religion

I den svenska läroplanen beskrivs utveckling av förmågan att göra etiska överväganden i större utsträckning, men främst i generell form eller kopplat till enstaka ämnen .
Miljövänligt bränsle bil

Bland annat diskuteras vad religiös identitet är, olika etiska modeller med utgångspunkt i specifika problemställningar, identitet, livskris och könsroller. etiska värden Autonomi Delaktighet Integritet Rättvisa och jämlikhet Vår etiska kompetens Uppmärksamhet Omdöme Motivation och karaktär Allmän etiska ramar Etiska principer Etiska grundläggande Värden Professionella ramar Yrkesetik Professionell etik Ekonomiska ramar Juridiska ramar Lagar & riktlinjer Regionala ramar Kommun Region Du ska även argumentera för vilken etisk modell som du ligger närmast i ditt ställningstagande i de samhällsfrågan som du själv väljer. 2. Del 2 av provet består av frågor kring de etiska modellerna.

Religion utifrån Ninian Smarts dimensioner Den engelska religionsvetaren Ninian Smart (1998, s.
Arbetsmarknadskonsulent lon

Etiska begrepp religion mc cc
brutto och netto lon
midasplayer king
björn lindgren läkare
app scheme

Sök på den här webbplatsen. Hem. Arbetsplan

av HM Schöndell — 4.2 Etikundervisning i religionskunskap och samhällskunskap. arbeta med etiska begrepp, etiska frågor inom område som identiteter, roller, jämställdhet,. Begreppen religion och livsåskådning.


Telefonnummer til tyskland
norskt barnprogram kanot

Reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identitet. Resonera och argumentera, fundera och ta ställning inför moraliska dilemman utifrån etiska begrepp.

Längst ner på sidan finns en pdf som heter Etiska begrepp.

förklaras begrepp direkt i texterna, det finns självrättande instuderingsfrågor och du kan I Religion 1 finns ett kapitel om etik där eleverna kan läsa om:.

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer Världsreligionernas etik - Mikaels Skol. Arbete som tar upp centrala begrepp från Hinduism och Buddhism. Hinduismen Etiska begrepp - läromedel till Gillar sin makt. Ansvar – Skyldighet att stå till svars, skyldighet att ta t.ex de rättsliga eller ekonomiska följderna av något straff (påföljd). (Enligt ordboken) Mina tankar: Man gör det som åligger en, passar tider håller löften, står för sina handlingar. Etiska begrepp ska du få lära dig i denna aktivitet genom att spela Begreppsspelet. Aktivitet om etiska begrepp för årskurs 4,5,6 Etiska begrepp – läromedel till lektion i religion åk 4,5,6 Grundskola 7 – 9 Religionskunskap.

Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte. Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och andra religiösa lagar. Även enskilda principer är pliktetiska. Etiska förhållningssätt och etiska problem.