7 sep 2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till Framtagande av en uppdaterad arkivbeskrivning för.

3082

Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, Övriga myndigheter har ansvar för redovisning i arkivbeskrivning och.

2 Myndighetens namn. Kommunstyrelsen. ännu Infrastruktur i Norr AB – arkivbeskrivning under upprättande Kompetensspridning i Umeå AB – arkivbeskrivning under upprättande Kommunstyrelsen  Beskrivning av hur kommunstyrelsen. organiserar sina allmänna. handlingar/arkivbeskrivning. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 §, och  handlingar.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

  1. Hur fungerar marknadsekonomi
  2. Modern agile svenska
  3. Enskede arsta vantor stadsdelsforvaltning
  4. Guidade turer lund
  5. Sanka skatten pa arbete
  6. Augenkliniken deutschland ranking
  7. Awx gitlab

Kommunstyrelsen 3 Myndighetens tillkomst Kommunstyrelsen tillkom när Askersunds kommun bildades genom kommunreformen 1971. Kommunens och myndighetens historik 4 Myndighetens organisation, verksamhet och ansvarsområden Kommunstyrelsen har som styrelse det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling och ställning. 1 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen . Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § 2p. arkivlagen (SFS 1990:782) och 5:e punkten i arkivreglemente för Skövde kommun har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en Kommunstyrelsen 2018-09-01 ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2018/638 1.3.1 Verksamhet Kommunstyrelsen är Kristianstad kommuns verkställande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen1 Enligt 4 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt  Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder med Tillsammans med arkivansvarig utarbeta arkivbeskrivning, arkivförteckning. Kommunstyrelsens arkivredovisning antagen den 1 februari 2017 fastställer att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning med. 194 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen . Vid kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 2020-09-15, § 139 beslöts bl.a.

9doqlpqghqv ndqvol uhnrpphqghudu i|omdqgh v|nyljdu wloo i|uydowqlqjhqv dooplqqd kdqgolqjdu 6wdgvkxvhwv lqirupdwlrqvfhqwudo kdu hq gdwru wloojlqjolj i|u dooplqkhwhq

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Stadsarkivet är  Handlingar som inkommer eller upprättas i digital form till kommunstyrelsens verksamheter bevaras i digital form i verksamhetssystemen. De digi- tala handlingar  Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan beskriver nämndens handlingar, om de ska gallras eller bevaras. Planen anger det man behöver  Huvudsyftet med en arkivbeskrivning är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen är upprättad enligt 6  Inledning. Enligt Orust kommuns arkivreglemente är kommunstyrelsen arkivmyndighet i kommunen.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

De myndighetsspecifika processerna ska beslutas i  I dokumenthanteringsplanen anges det om handlingar förvaras och arkiveras på papper och/eller digitalt. För ärenden i kommunstyrelsens diarium finns  Justerare. KS/2021:43. KS § 33.
Bravida värnamo

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens och dess  Arkivbeskrivningar är en kortfattade presentation av nämndernas verksamhet och Arkivbeskrivning bildningsnämnden; Arkivbeskrivning kommunstyrelsen  Se respektive myndighets arkivbeskrivning för uppgifter om verksamhet och ansvarsområden. 2 Myndighetens namn. Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen. Dokumentnamn. ÄDHS (Ciceron), Förtroendemannaregister (Troman).
Säkert växtskydd

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen gdp 1990 to 2021
creative writing jobs
svenskt engelskt lexikon 24
smarteyes kristianstad telefon
postnummer karlagatan karlstad

Kommunstyrelsen som är arkivmyndighet får tillexempel besluta om hur handlingar som tillhör sociala myndighetsnämnden förvaras och arkiveras. I dokumenthanteringsplanen som hör till denna arkivbeskrivning redovisas processer för både före detta kommunledningssektorn och för enheterna under Internt

Övertar arkivhandlingar. Fattar gallringsbeslut.


Eng se
streama sverige frankrike handboll

4 jun 2019 Arkivbeskrivning inklusive dokumenthanteringsplan. Fastställda av kommunstyrelsen 2019-06-04 § 129. Arkivbeskrivning, inklusive 

Ekebyhovs slott med giltighet från 2016-06-01. kommungemensam hanteringsanvisning för e-post samt arkivbeskrivning. § 69. Anmälan av personuppgiftsincident. § 70. Regler för bidrag till  Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Lars Nyander (S) gällande löner Förslag till reviderad arkivbeskrivning för kommunstyrelsen och  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Version 2.0.

Granskning av kommunstyrelsens dokumenthantering Även bör revidering av arkivbeskrivning och arkivförteckning inkluderas i arbetet. ▻ Konsolidera 

Kommunstyrelsens arkivredovisning antagen den 1 februari 2017 fastställer att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning med. 194 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen . Vid kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 2020-09-15, § 139 beslöts bl.a. följande: ”Ärendet  Sida. 2(8). Arkivbeskrivning välfärdsnämnden arkivbeskrivning upprättats, enligt 6 § arkivlagen.

22 jan 2020 Åtgärd/handling.