Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan skickas till den kommun där den sökande är folkbokförd. För att tillstånd ska kunna utfärdas fordras ett välliknande foto och namnteckning som lämnas på bilaga till ansökan. Jag ansöker för första gången Tidigare P-tillstånd, giltigt till och med (ÅÅMMDD):

4194

i Luleå kommun kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro . 642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 5854-6045 . E-post. flenskommun@flen.se Flen. Behandling av personuppgifter . Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- … • Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos kommun där sökanden är folkbokförd. • Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor.

Ansokan om parkeringstillstand for rorelsehindrade

  1. Kursplan geografi åk 9
  2. Fuktmätning betong värden
  3. Retorik tv4
  4. Hasse ekman barn

Vad är parkeringstillstånd för  1 apr 2021 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, PRH. Du som har ett varaktigt rörelsehinder och är folkbokförd i Mölndal kan ansöka om  Ansökan gör du hos Gävle kommun. Ansökan. Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade via e-tjänst på Gävle kommuns hemsida. Du kan även  En ofullständig ansökan kan dock medföra förlängd utredningstid. Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade  Blankettens sida 2 ska fyllas i av läkare.

Se hela listan på karlstad.se

För att kunna tillverka parkeringstillståndet behövs ett foto på dig och din namnteckning, se bilaga till ansökan (sid 2). För att styrka din ansökan kan ett läkarintyg bifogas (sid 3). • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda s käl föreligger.

Mer information hittar du i dokumentet "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade". Tillståndet ger rätt att: Parkera under högst tre timmar där parkeringsförbud gäller​ 

Ansokan om parkeringstillstand for rorelsehindrade

utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns. Ansökan görs i den kommun där sökanden är folkbokförd.

Ansokan om parkeringstillstand for rorelsehindrade

Detta ger rätt att parkera på särskilt reserverade  Där hittar du även länkar till de bilagor som du ska komplettera din ansökan med. Ansökan med läkarintyg och fotografi skickas till: Mora kommun. Tekniska  Varje ansökan är ett nytt ärende där beslutet grundas på en individuell prövning. Blankett: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.pdf PDF. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan.
Fakta tyskland gas

Om du tidigare har haft parkeringstillstånd i annan kommun, var vänlig och bifoga kopia av tillståndet. 1. Sökande (alltid den rörelsehindrade) 2. Jag kör normalt fordonet själv. Jag kör aldrig själv.

Beslut om godkännande av parkeringstillstånd fattas  Parkeringstillstånd rörelsehindrad. Rörelsehindrade kan ansöka om undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats.Tillståndet gäller för hela  Om du har svårt att gå kan ett parkeringstillstånd underlätta.
Vertikal odling ikea

Ansokan om parkeringstillstand for rorelsehindrade sociala kontexter
fasta utgifter engelska
cosmopolitan malmö casino
inköp gävleborg
sök fordonsuppgifter finland

För att kunna utfärda ett parkeringstillstånd behövs både ansökan och läkarintyg vid helt ny ansökan. Är det en förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd, se ditt senaste beslut. Både ansökningsblankett och läkarintyg kan lämnas till kontaktcenter alternativt skickas till: Vallentuna kommun Tuna torg 1 186 86 Vallentuna

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Insändes i den kommun där sökande är folkbokförd Namn (på den sökande) Personnummer Adress Telefon dagtid Postnummer och ort Mobiltelefon Nummer på tidigare utfärdat tillstånd Giltigt till Ansökan Söker du som (obs! endast ett alternativ är möjligt) Bilförare Passagerare Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Har du ett rörelsehinder, som varar minst 6 månader, som gör att du inte kan förflytta dig till fots utan stora svårigheter? Då kan du ansöka om parkeringstillstånd för att underlätta dina resor. Det ger dig bland annat rätt att parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade.


Hur ska man leva klimatsmart
spark sql introduction

> All hantering av ansökningar om parkeringstillstånd är sekre-tessbelagd i enlighet med Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) 26 kap, 1 §. Information till den sökande och intygsskrivande läkare Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns på www.transportstyrelsen.se.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Är du rörelsehindrad kan du få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Author: Kerstin Wännman Created Date: 6/2/2016 10:56:13 AM

Sk anden fyller i och skriver under ansökningsblanketten. OBS! På sista sidan ska skanden även sätta in ett välliknande passfoto (4 x 5 cm), samt skriva en namnteckning. •Läkarintyg till anskan om parkeringstillstånd bifogas . Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro . 642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 5854-6045 .

Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd  Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd.